Bengkel E-Commerce(Usahawan Global)

14 April 2018 | Sabtu
8.00 pagi - 4.00 petang | Royal Signature Hotel Alor Setar, Kedah

Tujuan:
- Berkongsi ilmu sedia ada bersama usahawan mengenai cara untuk mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara.
- Usahawan mendapat info baru platform yang tersedia jika mereka ingin membuat perniagaan global.
- Menyampaikan kelebihan perniagaan secara online.
- Menggalakkan lebih ramai usahawan mengembangkan perniagaan secara online.

Kelebihan:
- Kelebihan kepada Pi1M Tunjang ialah mendapat pengalaman mengendalikan event luar bersama organisasi.
- Memberi semangat kepada usahawan tempatan untuk menggunakan peluang yang ada untuk menambah pendapatan.

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Perlaksanaan Aktiviti:
- Peserta yag hadir akan berdaftar terlebih dahulu.
- Taklimat pertama disampaikan oleh Pihak DHL butir-butir mengenai pengenalan lanjut mengenai syarikat DHL dan kelebihan perniagaan secara online.
- Seterusnya taklimat kedua diambil alih oleh wakil dari Martrade – penerangan bagaimana Matrade memainkan peranan kepada usahawan tempatan yang berminat untuk kembangkan pasaran ke luar negara.
- Terdapat soalan dan selingan kuiz sepanjang taklimat berlangsung.
- Hadiah saguhati beserta sijil turut diberi kepada peserta terlibat.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama